Fatih Projesi

Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi

ico-1

Bakanlığımız Stratejik Planı ve BT Politika Raporunda yer alan hedefler doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar dersliklere BT araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

e-Twinning

Avrupa Okul Ortaklıklıkları e-Eşleştirme Projesi

ico-1

YEĞİTEK

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

ico-1